سمرقندیه ۱۹

2012-11-10%2008%201.jpg

***

این جامه دان سرگردانی
 با خجالت باز شدن
در برابر هر کنجکاوی کودکانه یک پولیس
در کنار جاده، در کنار مرز

از مسکو تا دوشنبه
از دوشنبه به سایر جهان
رفته است
در جاده های راز سمرقند اما
در سکوت ساییده
این جامه دان سرگردانی
به اندازه چند امارت در بخارا
باخته است
به اندازه صد مدرسه در شهر سمرقد
خالی ست…

(از مجموعه سمرقندیه، شماره ۱۹)

One thought on “سمرقندیه ۱۹

  1. sasan from Tehran

    با سلام شعر زیبا و ناراحت کننده بود واقعا اوضاع تاسف بار سمرقند باعث ناراحتی که به چنین وضعی افتاده زبان زیبای تاجیکی فارسی داره رو به فراموشی میرود امیدوارم تاجیکان از این نا آ گاهی برایشان پیش آمده در بیایند.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *