صحبتی دوستانه

نمک در حرف ها زیاد است
این روزها
و دندان ها زرد
از چای و قند
 گوش ها سنگین
برای صحبتی
دوستانه

این روزها
نمی دانم
قشنگ قشنگ است
یا زیبا زیبا

2 thoughts on “صحبتی دوستانه

  1. behdad

    سلام مهربانم
    شما مي توانيد به وبلاكم سري بزنيد behdad1384blogfa.comاين دومين بارم است كه برايت مطلب مي نويسم خوش حال مي شوم با شما ارتباط داشته باشم من به زبان هاي عربي فارسي انكليسي و كمي فراسنه اشنايم منتظرتان هستم

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *