آگر زره-زره ریگهای ریگستان جمع نمی شود

دوست عزیز، در ریگستان سمرقند من لینکی گذاشتم، از تو خواهیش این است که به آن یک سری بزنی. من نیز آنرا از یک نا آشنای گرفتم. شاید این تلاش خوشفکران با کومک من و تو به جای برسد.

اگر مخالیف نیستی، ای هر آشناو نا آشنا که گذارت به این شهر کنار افتاده رسید، در پای آن لینک سایه دست خودرا دریغ ندار.

من که خود کاری انجام نداده ام، جز همین که دلم مرا به این نوشتن و این لینک گذاشتن هدایت کرده.

این جای آن است که از آن پاست کارت که تا هنوز دارم بگویم: یک کسی به من در جلسه ای یک پاست کرت   داده بود برای درخواست آزادیی یکی از زندانیان سیاسی و من همیشه می خواستم آنرا به قطیی پاست کنار راه بیندازم، ولی یادم می رفت. آن پاست کارت مرا همیشه وادار می کند به دیگرانی که کاری یا تلاشی به خرج می دهند، کومک کنم.  

اما این فراموشخاطری تا هنوز داغی در دل من گذاشته است. کومک آن است در سری زمان لازیم برسد.

به یاد اکبر گنجی…

One thought on “آگر زره-زره ریگهای ریگستان جمع نمی شود

  1. sayed massoud

    سلام محترم من دریکستان سمرقند سری زدام وان خواهش شمارا هم به خواهم اورد ولی نه گفتی که ایا سمرقندی است ویا از دیگر ریگسنان
    من بنده حقیر که به اساس هجرت ویا ترس نظام رووسی وقت به افغانستان امدیم وحال دل درسینه کی تپد تا از سرزمین خود دیدار نمایم من از ” ده بید سبرقندام امیددارم در مورد قوم سادات ان دیار بریم معومات اگر جمع اوری این بنده ناشکر را ممنون خود سازید بااخترامات

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *