دیدار از شهر بیمار

دو روز است که از شهر عزیز خویش برگشته ام. چونان بیمار و چنان افسورده دل که زبانم از بیانش ناتوان است. گویا… نه نمی توانم خودرا مجبور کنم تا  چیزی بنویسم که کمی هم باشد ذهنم خالی گردد.

من از دیدار شهر بیماری برگشته ام که سر تا پای گرفتار اویم.

یک هفته زودتر از برنامه خویش به لندن برگشتم. زیرا دیگر نه تاب شادمانی و بزم آرایی داشتم و نه قدرت بازداشتن اشکهای خویش. بسیار بیمارم و بسیار ناتوان نزد خواسته های خویش. 

بگذارم برای وقت بعت.

6 thoughts on “دیدار از شهر بیمار

 1. ساغر

  طفلی! اميدوارم زود زود خوب بشی … اين عکست هم خيلی نازه … مامانت هم نازه … از اون مامان‌های مهربونه … مراقب خودت باش گلم!

  Reply
 2. خواستگار

  د…! تازه می خواستيم بياييم خواستگاری وا! کی عروس شدی ما بی خبر مانديم؟

  Reply
 3. Miraan

  salam aziz. chi zibaa va delnishin minavisi.
  ba man ham sar bizan
  man ham samarqand ra dost daram. agar 50 sal qabl az emroz ba donya miyamadam ahli samarqand bodam.

  Reply
 4. odin

  hanouz ham montazere tan hastam shahzaade jan. montazer e neveshtan. begouyid dar Landan che mikonid. be man sari bezanid agar forsat shod.be neveshtan ham edame bedahid. doustdare tan.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *